portfolio

Wykonane prace oraz projekty. Portfolio obejmuje większość zleceń wykonanych od roku 2003

Na liście znajdują się zlecone wdrożenia, projekty, w tym prace niewdrożone. Portfolio nie obejmuje części zleceń (w tym większości prowadzonych kampanii reklamowych), ze względu na obowiązującą poufność.